7/12 Correction Online ७/१२ नाव, जमीन चूक दुरुस्ती – pdeigr

How to change name on 7/12 online?

जेव्हा तुम्हाला तुमच्या हस्तलिखित आणि ऑनलाईन सातबाऱ्यात काही चूक आढळून आल्यास ती चूक दुरुस्त करण्यासाठी आता तुम्ही 7/12 update online ई-हक्क प्रणाली द्वारे तलाठी कडे अर्ज करू शकता.

या चुका खातेदाराच्या नावात (7/12 nav durusti), खातेदाराच्या क्षेत्रफळात, एकूण क्षेत्रफळात किंवा इतर कुठल्याही माहिती मध्ये असू शकतात. तर चला जाणून घेऊया कि how to update 7/12 online किंवा online 7/12 correction करण्यासाठी तलाठी कडे online 7/12 durusti ऑनलाईन अर्ज कसे करतात.

पोर्टलPublic Data Entry (pdeigr)
कशासाठीसंपत्ती नोंदणी आणि ७/१२
दुरुस्ती/अद्यायावत करणे,
eProperty Card, eMojni Login,
आणि इतर Services
राज्यमहाराष्ट्र
अधिकृत वेबसाइटpdeigr.maharashtra.gov.in

Pubilc Data Entry या पोर्टल वर तुम्ही Property Registration आणि ७/१२ Correction/Updation करू शकता. तसेच या पोर्टल वर तुम्हाला इतर सुविधा हि भघायला मिळतील.

7/12 Correction

७/१२ Online Correction/Updation करण्याची प्रक्रिया

 • सर्वात आगोदर Pubilc Data Entry या पोर्टल वर गेल्यावर तूम्हाला समोरील माहिती भरून Registration करून घ्यावे लागेल.
  • नाव
  • Username & Password
  • मोबाईल आणि ई-मेल
  • Pan कार्ड नंबर
  • Address Details
 • त्यानंतर Registration करते वेळी तुम्ही जो Username आणि Password बनवला तो वापरून आणि Captcha Solve करून या पोर्टल वर Login करून घ्या.
 • Login केल्यानंतर अनेक पर्याय तुमच्या समोर येतील त्यातून तुम्हाला ७/१२ Mutations हा पर्याय निवडायचा आहे.
 • Role Selection मध्ये तुम्हाला समोरील पैकी एक पर्याय निवडायचा आहे.
  • User is Bank
  • User is Citizen
  • Other
 • आता तुम्हाला तुमच गाव निवडायचा आहे त्यानंतर तुम्हाला Correction म्हणजेच फेरफार करावयाचा प्रकार निवडायचा आहे. खाली दिलेल्या फेरफार प्रकारांपैकी तुम्हाला हस्तलिखित व संगणीकृत ७/१२ मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज हा प्रकार निवडायचा आहे.
  • वारस नोंद
  • बोजा कमी करणे
  • बोजा चढविणे
  • खातेदाराची माहिती भरणे
  • हस्तलिखित व संगणीकृत ७/१२ मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज
  • इकरार
  • अ.पा.क शेरा कमी करणे
  • विश्वस्तांचे नाव बदलणे
  • मयताचे नाव कमी करणे
  • ए.कु.मे नोंद कमी करणे
 • तुमच्या स्क्रीन वर ७/१२ मधील चूक दुरुस्त करण्यासाठी चा अर्ज येईल त्या मध्ये तुम्हाला समोरील बाबी भरायच्या आहेत.
  • अर्जदाराची माहिती
  • खातेदाराची माहिती
  • कागदपत्रे जोडा (यात तुम्हाला तुमचा हस्तलिखित ७/१२ pdf file मध्ये Upload करायचा आहे file ची size ही ३०० KB पेक्षा जास्त नसावी)
 • शेवटी तुमचा अर्ज Submit करून द्या त्यानंतर तुमच्या फेरफार अर्जाची आणि पोहच पावती ची Print काढून घ्या.

अर्ज Submit केल्यावर तो थेट तलाठी कडे जाईल त्यानंतर तलाठी ७/१२ दुरुस्ती ची पुढील प्रक्रिया राबवेल.

Visit Public Data Entry
7/12 Check Online

2 thoughts on “7/12 Correction Online ७/१२ नाव, जमीन चूक दुरुस्ती – pdeigr”

Leave a Comment