Maha Bhu Naksha Maharashtra – महा भू नक्शा महाराष्ट्र Online

या आधी तुम्ही Online ७/१२ किंवा फेरफार काढले असतील. पण आता जमिनीचे जवळपास सर्वच रेकॉर्डस् (कागदपत्रे) आता Online उपलब्ध झालेली आहे. त्यात जमिनीचा नकाशा (Mahabhulekh Map) म्हणजेच भू नक्षा सुद्धा Online काढता येतो.

महा भू नकाशा म्हणजेच जमीन नकाशा. जसे कि देशाला आणि राज्याला सीमा असते तसेच तुमच्या जमिनीला किंवा प्लॉट ला ही सीमा असते आणि ती सीमा हि भु नकाशा महाराष्ट्र मध्ये दिलेली असते.

भूमि अभिलेख नकाशा म्हणजेच भू नक्षा महाराष्ट्र मध्ये तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा Khata No, Survey No (Plot No), Total Area, Land Owner आणि उत्तर दिशा कुठे आहे हे दर्शिवले असते. ह्या नकाशात तुमच्या आजू बाजूच्या प्लॉट चा नकाशा हि दर्शिविला असतो.

पोर्टलMaha BhuNaksha
कशासाठीजमिनीचा नकाशा (Map)
बघण्यासाठी
क्षेत्रमहाराष्ट्र राज्य
अधिकृत वेबसाइटmahabhunakasha.mahabhumi.gov.in

Bhu Naksha (Nakasha) कसा बघावा?

जमिनीचा नकाशा बघण्यासाठी Bhulekh Naksha Maharashtra शासनाने Bhu Naksha या नावाचे पोर्टल उघडले आहे. जिथे नागरिक त्यांच्या जमिनीचा किंवा प्लॉट चा महाभुलेख नकाशा पाहू शकता.

Mahabhulekh Nakasha Maharashtra चा 7/12 बघण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या प्लॉट चे ठिकाण हे निवडावे लागेल. त्या जागेची माहिती निवडा किंवा सूची मधून तुमच्या प्लॉट चे किंवा जमिनीचे ठिकाण निवडा.

Select Map Location
Official Website of Bhunaksha Maharashtra Online 2021

ठिकाण निवडल्यावर तुम्ही तुमचा plot no टाका किंवा सूची मधून तो निवडा आणि search बटनावर क्लिक करा.

आता तुमच्या समोर search result येईल त्यात तुमच्या माहिती ची सत्यता तपासून बघा. जर का प्लॉट योग्य असेल तर Bhulekh Map Report या बटनावर क्लिक करून द्या.

Plot Info

Map Report मध्ये तुम्हाला दोन पर्याय उपलब्ध असतात. Single Plot आणि All Plots of Same Owner या दोन्ही पैकी एक निवडून Show pdf Report हे बटन दाबावे. Single Plot मध्ये तुम्हाला फक्त एका प्लॉट ची माहिती मिळेल आणि All Plots of Same Owner मध्ये तुम्हाला एका मालकाचे एका खात्यातील सर्व प्लॉट्स दिसतील. आपल्या गरजे नुसार योग्य तो पर्याय निवडावा. Bhumi Abhilekh Nakasha pdf फाईल ओपन केल्यावर तुम्हाला Print करण्यासाठी option येईल.

Bhu Naksha
Visit Bhu Nakasha
Check 7/12

टिप – जर का तुम्हाला तुमच्या भू नक्षा मध्ये खुणा हव्या असतील तर Tree आयकॉन म्हणजेच Layers पर्याय निवडा यात तुम्हाला ज्या खुणा उपलब्ध असतील त्या खुणा भू नकाशा मध्ये दिसतील. यामुळे तुम्हाला तुमचे प्लॉट चे ठिकाण आणि Jamin Nakasha सीमा ओळखायला मदत होईल.

13 thoughts on “Maha Bhu Naksha Maharashtra – महा भू नक्शा महाराष्ट्र Online”

  1. हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्याचे नकाशे अजून नाही आलेले

    Reply
  2. पनवेल सिटी सर्व्ह पूर्ण शहर नकाशा मिळत नाही.

    Reply
  3. फक्त आपल्या सर्व्हे नंबर चा नकाशा कसा काढायचा

    Reply

Leave a Comment